Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi

Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi

AMACI

Bu seminerin amacı; işletme organizasyonunun orta ve üst kademelerinde yer alan yöneticilere, mevcut yönetsel yaklaşım ve uygulamalarının, değerleme ve geliştirmeye gereksinim duydukları yönlerini fark etme fırsatı sağlamaktadır.

KONU BAŞLIKLARI

  • Yönetim – Yönetici / Liderlik – Lider Kavramları
  • Yönetim Düşüncesinin Evrimi ve Günümüz Yönetim ve Yöneticilik Anlayışı

* Klasik Yönetim Anlayışı
* Neo Klasik Yönetim Anlayışı      
* Modern Yönetim Anlayışı

  • Yönetsel Kademelere Göre Yönetsel Becerilerin Dağılımı

* Teknik Beceriler
* Beşeri Beceriler
* Kurumsal Beceriler

  • Planlama Fonksiyonuna İlişkin Yönetsel Beceriler
  • Örgütleme Fonksiyonuna İlişkin Yönetsel Beceriler
  • Yürütme Fonksiyonuna İlişkin Yönetsel Beceriler

* Liderlik
* Motivasyon     
* Ekip Çalışması
* Problem Çözme / Karar Verme
* Delegasyon
* Coaching
* Zaman Yönetimi
* Çatışma Yönetimi

  • Koordinasyon Fonksiyonuna İlişkin Yönetsel Beceriler
  • Kontrol Fonksiyonuna İlişkin Yönetsel Beceriler
  • Uygulamalar

* Karar Verme Uygulaması
* Problem Çözme Uygulaması
* Çatışma Yönetimi Uygulaması
* Takım Çalışması Uygulaması     

  • Video Gösterimi

* Yönetim Becerileri
* Organize Olamayan Yönetici

 

 

Bize Ulaşın

5+16 = ?