Etkin Sunuş Teknikleri

Etkin Sunuş Teknikleri

AMACI

Yöneticiler ve pek çok meslek grubu için insanları etkilemede ve kendi işlevlerini yerine getirebilmede en önemli faktörlerden birisi de düşüncelerini, eylemlerini, çalışma raporlarını v.s. etkin ve verimli bir biçimde sunabilmektir. Bu ise iyi bir iletişimciliğin yanı sıra, sistematik bir sunuş yöntemine sahip olmayı gerektirir. Bu seminer etkin bir sunuş için gereken temel faktörlerin açıklanmasını ve iyi bir sunuşçunun dikkat etmesi gereken husus ve becerilerin aydınlatılmasını amaçlamaktadır.

KONU BAŞLIKLARI

  • Genel Olarak “İletişim” Olgusunun Anlamı ve İşletme    Yönetimindeki Önemi
  • İletişim Süreci
  • İletişim Sürecinin Temel Öğeleri ve Taşıması Gereken Özellikler

* Kaynak (gönderici) ve Özellikleri
* Mesaj (gönderici) ve Özellikleri
* Alıcı (gönderilen) ve Özellikleri

  • Bir İletişim Türü Olarak Prezentasyon (Sunuş)
  • Sunuşun Planlanması

* Dinleyicileri Tanıma
* Sunuş Ortamını Planlama
* Sunuşu Planlama

  • Sunuşun Organizasyonu

* Sunuş Ortamının Organize Edilmesi
* Sunuş İçeriğinin Organizasyonu
* Sunuş Malzeme ve Materyallerinin Organizasyonu

  • Sunuşun Yürütülmesi

* Sunuşa Başlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
* Beden Dili ve Kullanımı
* Sunuş Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Temel Faktörler
* Etkileme Yöntemleri

  • Sunuşun Sonlandırılması

* Etkin Sunuş Kapatımı
* Soru Alma ve Cevaplama Teknikleri
* Sunuşun Bağlantılandırılması

  • Örnek Sunuş Uygulamaları
  • Örnek Sunuşların Değerlendirilmesi

 

 

 

 

Bize Ulaşın

5+16 = ?