Danışmanlık

Danışmanlık
Arama Konferansı

Arama Konferansı

Arama Konferansı çalışması, bir işletmenin mevcut durumunu ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen bir ortak akıl arama toplantısıdır.
İş Analizi ve Görev Tanımlarının Oluşturulması

İş Analizi ve Görev Tanımlarının Oluşturulması

İş analizi ve görev tanımı çalışmasında; mevcut işlerin gözlem ve birebir görüşme yolu ile ayrıntılı biçimde incelenmesi suretiyle analiz edilmesi ve
Reorganizasyon ve Unvan Standardizasyonu Çalışması

Reorganizasyon ve Unvan Standardizasyonu Çalışması

Reorganizasyon çalışmasının amacı kurumun amaç ve hedeflerine etkin şekilde ve daha verimli biçimde ulaşabilmesini ve belirlediği büyüme stratejisi
İş Akış ve Bilgi Akış Sistemi

İş Akış ve Bilgi Akış Sistemi

Çalışmanın amacı kurum bünyesinde yürütülmekte olan işlerin-görevlerin icrasına ilişkin olarak ihtiyaç duyulan operasyonel bilgi-belge ihtiyaçları
İş Değerleme ve Ücret Yönetimi Sistemi

İş Değerleme ve Ücret Yönetimi Sistemi

İş Değerleme çalışması kurumdaki işlerin nispi değerlerinin sistematik olarak belirlenmesini sağlamaya ya da kurumdaki işler arasında değer...