Performans Yönetimi

Performans Yönetimi

AMACI

Bu seminerin amacı, performans yönetimi kavramının ve performans yönetimi içindeki performans ölçme, değerleme ve performansın ödüllendirilmesi gibi hususların sistematik bir şekilde aktarılmasıdır.

KONU BAŞLIKLARI

  • Performans Yönetimi Sistemi

           * Performans Yönetiminin Önemi, Amaçları ve Yaraları

           * Performans Yönetimi Sisteminde Ölçme ve Değerleme

  • Performans Ölçüm Sistemi

          * İşletme Stratejisinin Belirlenmesi
          * Birim Stratejisinin ve Hedeflerinin Tespiti
          * Bireysel Hedeflerin Tespiti
          * Performans Ölçüm Boyutlarının Saptanması
          * Performans Ölçüm Boyutlarının Ölçülere Çevrilmesi
          * Ölçülerin Standartlarının Tespiti
          * Performans İzleme Sisteminin Kurulması

  • Performans Değerleme Sistemi

          * Performans Değerleme Yöntemleri

                -Kişiler Arası Karşılaştırmalara Dayalı Yaklaşım

                         #Sıralama Yöntemi

                         #Zorunlu Dağılım Yöntemi

                -Ortak Performans Kriterlerine Dayalı Yaklaşım

                         #Değerlendirme Skalaları Yöntemi

                         #Kritik Olay Yöntemi

                         #İşaretleme Listesi Yöntemi

               -Bireysel Performans Standartlarına Dayalı Yaklaşım

               -Çoklu Değerleme Yöntemleri

                         #180 Derece Geribildirime Dayalı Performans Değerleme

                         #360 Derece Geribildirime Dayalı Performans Değerleme

          * Performans Değerleme Süreci

              -Performans Değerleme Boyutlarının Tespiti

              -Boyutlarda Yer Alacak Kriterlerin Tespiti

              -Boyut ve Kriterlerin Ağırlıklandırılması

              -Değerleme Ekiplerinin Belirlenmesi (çoklu değerleme yöntemleri için)

              -Hesaplama Sisteminin Oluşturulması (çoklu değerleme yöntemleri için)

          * Performans Değerleme Sürecinde Yapılabilecek Hatalar

              -Yakın Geçmişteki Olaylardan Etkilenme

              -Hale Etkisi

              -Kontrast Hataları

              -Önyargı Faktörleri

              -Belirli Puanlara Yönelme

          * Performans Değerleme Sisteminin Ölçüm Sistemi ile Entegrasyonu

  • Performans Yönetimi Sisteminin Oluşturulmasında Dikkat Edilecek Hususlar

         * Kurum Misyon ve Vizyonuna Uygunluk
         * Katılımcılık
         * Mutabakat
         * Çalışanların Bilinçlendirilmesi
         * Sağlıklı Bir Geribildirim Sisteminin Oluşturulması

  • Performans Yönetimi Sisteminin İlişkili Olduğu Diğer İnsan Kaynakları Sistemleri

        * Eğitim Yönetimi Sistemi
        * Kariyer Yönetimi Sistemi
        * Ücret Yönetimi Sistemi
        * Disiplin Yönetimi Sistemi

 

 

 

Bize Ulaşın

5+16 = ?