Özel Okul İşletmelerinin Yönetimi ve Organizasyonu

Özel Okul İşletmelerinin Yönetimi ve Organizasyonu

AMACI

Günümüzde özel okul işletmelerinin sayısının hızla arttığı bir gerçektir. Bununla birlikte bir diğer gerçek de söz konusu okulların yönetiminde profesyonel bir işletme yöneticiliği anlayışından ziyade, kamu okul yöneticiliğinin bir uzantısını teşkil eder bir anlayışın hakim olduğudur. Bu seminerde özel okul işletmeciliğinin yönetim ve organizasyon açısından kavramsallaştırılmasına yönelik bir perspektif kazandırılması amaçlanmaktadır.

KONU BAŞLIKLARI

  •   İşletme ve İşletmecilik Kavramlarına Genel Bir Bakış
  •   İşletme Yöneticiliği
  •   Yönetim ve Organizasyon İlkeleri
  •   İşletme Yönetiminin Temel Fonksiyonları 
  •   Özel Okul İşletmelerinin Ayırt Edici Özellikleri
  •   Açık Sistem Yaklaşımından Özel Okul İşletmeleri
  •   Özel Okul İşletmeciliğinde Yönetsel Pozisyonlar
  •   Özel Okul Yöneticileri için Yönetim Fonksiyonları
  •   Özel Okul İşletmelerinde Bölümlere Ayırma (Organizasyon Yapılandırma)
  •    Özel Okul Yöneticileri için Kritik Öğeler

        * Ekip Çalışması

        * Liderlik

        * Motivasyon                    

        * Karar Verme

        * Çalışma Yönetimi

        * Toplantı Yönetimi

        * Uygulamalar

Bize Ulaşın

5+16 = ?