Vizyon Koleji

Vizyon Koleji

Vizyon Koleji Kurumsal Yönetim Sistemleri’nin Oluşturulması Projesi’nin birinci fazını oluşturan Reorganizasyon, Görev Tanımları ve Ücret Yönetim Sistemi Oluşturma çalışmaları 7 Nisan 2017 tarihinde Organizasyon Yapısının Stratejik Hedefleri destekleyecek biçimde oluşturulması ve bu yapı çerçevesinde tüm kurumunun unvanlarının standart hale getirilmesi çalışmaları ile başlamıştır. Proje kapsamındaki çalışmalara iş gereklerini de içerecek şekilde Görev Tanımlarının oluşturulması ile devam edilmiş olup, bunu izleyecek şekilde beyaz yakalı pozisyonlar için İş Değerleme ve Ücret Yönetimi Sistemi oluşturulması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Projenin ikinci fazını oluşturan Performans Yönetim Sistemi ve Kariyer Yönetimi Sistemi çalışmaları Ekim 2017 tarihinden itibaren devam edecektir.

Bize Ulaşın

5+16 = ?