İş Değerleme ve Ücret Yönetimi Sistemi

İş Değerleme ve Ücret Yönetimi Sistemi

AMAÇ

İş Değerleme çalışması kurumdaki işlerin nispi değerlerinin sistematik olarak belirlenmesini sağlamaya ya da kurumdaki işler arasında değer farklılıklarını ortaya çıkarmaya yönelik bir yöntem olarak tanımlanabilir. Çalışmaların odak noktası kişilerin değil işlerin değerlenmesidir ve söz konusu çalışma Ücret Yönetimi başta olmak üzere pek çok İnsan Kaynakları Sistemine (Kariyer Yönetimi, Performans Yönetimi, Ödül-Prim Sistemleri gibi) ve organizasyonel düzenlemelere (Reorganizasyon, Unvan Standardizasyonu vb) temel oluşturur.
Ücret Politikalarının oluşturulması çalışmalarının temel amacı kurum içerisinde hakkaniyet temeline dayalı bir ücretlendirme sisteminin oluşturulmasıdır. Bununla birlikte ücret yapısının oluşturulmasında sadece kurum içi adaletin sağlanması yeterli olmayıp, çalışanların motivasyonu ve kuruma bağlılıklarının sağlanması açısından sektör dengesinin göz önüne alınması da son derece önem arz etmektedir.

 

 

 

 

 

 

Bize Ulaşın

5+16 = ?