Örgütsel Değişimin Yönetimi

Örgütsel Değişimin Yönetimi

AMACI

Günümüz işletmeleri özellikle son 20 yıldan bu yana gittikçe artan bir şekilde değişme yönünde baskılara maruz kalmaktadır. Teknolojinin, pazarların, süreçlerin, müşteri anlayışının, kültürün, felsefelerin ve örgütsel amaçların hızlı bir değişim göstermesi, bu değişime ayak uyduramayan işletmelerin varlığını tehdit edici boyutlara ulaşmış durumdadır. Bu seminerin amacı, işletme yöneticilerine değişimi zorunlu kılan koşulları algılamalarında, değişime uyum sağlayacak adımları atabilmelerinde ve daha ötesi değişimi proaktif şekilde yönetebilmelerinde bir perspektif sağlamasıdır.

KONU BAŞLIKLARI

 • İşletmecilik Anlayışının Gelişimine Genel Bir Bakış
 • Açık Sistemler Olarak İşletmeler
 • Günümüz İşletmelerini Değişime Zorlayan Faktörler
 • Değişim ve Örgütsel Değişim Kavramları
 • Güç Alanı Analizi ve Planlı Değişim
 • Örgütsel Değişim ve Örgüt Geliştirmenin Türleri

* Yapısal Değişim
* Teknolojik Değişim  
* Davranışsal (Kültürel) Değişim
* Kurumsallaşma

 • Örgütsel Değişim ve Örgüt Geliştirme Süreci
 • Örgütsel Değişim ve Örgüt Geliştirmeye Yönelik Müdahale Teknik ve Yöntemleri

* Birey ve Bireyler arası İlişkileri Geliştirmeye Yönelik Teknik ve Yöntemler
* Takımı ve Takımlar arası İlişkileri Geliştirmeye Yönelik Teknik ve Yöntemler
* Örgütün Bütününü Geliştirmeye Yönelik Teknik ve Yöntemler

 • Örgütsel Değişimin Yönetiminde Dikkat Edilecek Hususlar

* Değişim Yönetimi – İşletme Liderliği
* Değişimi Kimin Yöneteceği / Kimin Yürüteceği

 • Örgütsel Değişim ve Gelişim Danışmanlığı (Değişim Görevliliği = Change Agent)      
 • Değişime Direnç ve Değişime Azaltmada Başvurulacak Yöntemler
 • Değişimin Tüm Örgüt Çalışanlarına Benimsetilmesine Yönelik Atılabilecek Adımlar
 • Değişimin Nereden Başlaması Gerektiği Hususuyla İlgili Farklı Görüşler
 • Örgütsel Değişim ve Gelişimde Karşılaşılabilecek Zorluklar
 • Uygulama ve Vak’a Analizleri

 

Bize Ulaşın

5+16 = ?