Eyüp Belediyesi

Eyüp Belediyesi

 

Eyüp Belediyesi İnsan Kaynakları Sistemlerini Geliştirme Projemiz 27 Mart 2016 tarihinde Organizasyon Yapısının Stratejik Hedefleri destekleyecek biçimde oluşturulması ve bu yapı çerçevesinde tüm kurumunun unvanlarının standart hale getirilmesi çalışmaları ile başlamıştır. Proje kapsamındaki çalışmalara Personel Seçme ve Yerleştirme Sisteminin oluşturulması ile devam edilmiş olup, bunu izleyecek şekilde beyaz yakalı taşeron ve memur pozisyonlar için İş Değerleme ve Ücret Yönetimi Sistemi oluşturulması, Performans Yönetim Sistemi çerçevesinde müdürlük kademesi için Balanced Scorecard Metodolojisi ile Hedef Bazlı Performans Karneleri oluşturulması, tüm beyaz yakalı çalışanlar için 360 Derece Performans Değerleme esaslı Yetkinlik Temelli Performans Değerleme Sisteminin oluşturulması ve Eğitim Yönetimi Sistemi’nin oluşturulması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

2016 yılının ikinci yarısında 2014- 2019 yılları için hazırlanmış olan Stratejik Plan, 2017-2019 yılları için revize edilmiş ve bunu izleyecek şekilde Stratejik Plan ile Müdürlüklerin Hedef Bazlı Performans Karnelerinin entegrasyonu sağlanarak Eyüp Belediyesi’ndeki tüm müdürlüklerin Stratejik Planı esas alan hedefler doğrultusunda çalışmaları için gerekli alt yapı oluşturulmuştur.

2017 yılının başından itibaren oluşturulan sistemlerin devreye alınması ve işleyişi ile ilgili olarak Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü için danışmanlık faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Bize Ulaşın

5+16 = ?