Alt Kademe Yöneticileri İçin Beceri Geliştirme

Alt Kademe Yöneticileri İçin Beceri Geliştirme

AMACI

Bilindiği üzere günümüzde işletme yönetiminde ekip çalışması kritik bir faktör halini almıştır. Genel olarak da bu ekibin temel taşlarından birisi olan alt kademe yöneticilerin kendi deneyim ve bilgileri doğrultusunda yöneticiliklerini gerçekleştirdikleri görülmektedir. Bu seminerde, alt kademe yöneticilerinin sistematik ve kurumsal bilgiler açısından donatılması ve işletme bütünün kritik birer öğesi olarak gerekli becerilerle donatılmaları amaçlanmaktadır.

KONU BAŞLIKLARI

  • “İşletme” Kavramına Genel Bir Bakış
  • Sistem Yaklaşımı Açısından İşletme
  • Yönetim Kavramı, Anlamı, Türleri
  • Farklı Yönetsel kademelerin İşletmeler için Nisbi Önlemleri ve Özellikleri
  • Alt kademe Yöneticileri için temel Kavramlar ve Beceriler

* Liderlik
* Motivasyon
* Ekip Çalışması
* Karar Verme
* Sorun Çözme
* Haberleşme

  • Yönetim Fonksiyonları Açısından Alt Kademe ve Yöneticiler
  • Toplantı Yönetimi
  • Zaman Yönetimi
  • Uygulamalar
  • Vak’alar

 

Bize Ulaşın

5+16 = ?