Çelikler Holding

Çelikler Holding

TÜSSİDE bünyesinde yürütülen Çelikler Holding Kurumsal Analiz Projesi, Çelikler Holding’in Kurumsal Yönetim açısından mevcut durumunu teşhis etmeye ve bu teşhise dayalı olarak bir yol haritası oluşturmaya yönelik bir projedir.

Projede veri toplamak amacıyla yüzyüze görüşme ve çalıştay yöntemlerinden faydalanılmış olup, yüzyüze görüşmeler kapsamında,

  •  Yönetim ve organizasyon yapısı ile insan kaynakları sistemleri
  •  Kurumsal iş süreçleri
  • Mali yapı ve işleyiş

ana başlıklarında veri toplanmıştır.

Çalışma sonunda tespit ve teşhisler ile öneriler olmak üzere iki ana bölümden oluşan bir rapor sunulmuştur.

Bize Ulaşın

5+16 = ?