Örgütsel Değişime Yönelik Değişim Görevliliği

Örgütsel Değişime Yönelik Değişim Görevliliği

AMACI

Günümüz işletme örgütleri, çok hızlı değişen bir çevrede küresel rekabete ayak uydurabilmek için sürekli olarak değişime adapte olmak zorundadırlar. Söz konusu adaptasyon çoğunlukla reaktif (değişime tepki) şeklinde olabilmekle beraber ideal olanı proaktif, yani değişimi planlı olarak gerçekleştirebilmektir. Örgütlerin planlı bir değişimi gerçekleştir-melerinde yardım aldıkları danışmanlık tarzı “Değişim Görevliliği (Change Agent)” olarak adlandırılır ve kendine özgü bir danışmanlık türüdür. Bu seminer örgütsel değişimin gerçekleştirilmesine yönelik “Değişim Görevliliği” anlayışını açıklamayı ve kendi örgütündeki değişimi içeriden yürütmek isteyen işletmelerin iç değişim görevlisi adayı olarak belirledikleri uzmanların konu ile ilgili geliştirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

KONU BAŞLIKLARI

  • Günümüz İşletmelerini Değişime İten Faktörler ve Yönetim Anlayışındaki Değişmeler
  • Örgütsel Değişim ve Örgüt Geliştirme (Organizational Change ve Organizational Development) Kavramları                 

* Plansız Değişim
* Planlı Değişim ve Güç Alanı Analizi
* Örgüt Geliştirme

  • Değişim Görevliliği (Change Agent) Kavramı

* Değişim Görevlisi Kimdir?
* Değişim Görevliliğinin, Diğer Danışmanlık Tarzlarından Farkı Nedir?

  • Değişim Görevliliği Türleri

* İç Değişim Görevliliği (Internal Change Agent)
* Dış Değişim Görevliliği (External Change Agent)
* Değişim Görevliliği Takımı

  • Değişim Görevlisi’nin Sahip Olması Gereken Özellikler ve Üstleneceği Temel Roller Nelerdir?
  • Değişim Görevliliği Tarzları

* Süreç Gözlemciliği
* Kolaylaştırıcılık
* Teşhis Edicilik
* Hızlandırıcılık
* Kaynak Kişi
* Eğitici
* Müşavir
* Standart Belirleyici
* Fonksiyon Belirleyici

  • Değişim Görevliliği Süreci

* Giriş ve Hazırlık
* Müdahale
* İlişkinin Sonlandırılması

  • Değişim Görevlilerinin Kullanması Gereken Araç. Yöntem ve Teknikler   

* Bireysel Değişime Yönelik Teknikler
*Takımları ve Takımlar Arası İlişkileri Geliştirmeye Yönelik Teknikler
* Organizasyonu Bir Bütün Olarak Geliştirmeye Yönelik Teknikler
* Veri Toplama Aracı ve Yöntemleri
* Teşhise Yönelik Araç ve Yöntemler

  • Uygulama ve Gerçek Olay Çalışmaları

 

 

Bize Ulaşın

5+16 = ?