Arama Konferansı

Arama Konferansı

AMAÇ

Arama Konferansı çalışması, bir işletmenin mevcut durumunu ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen bir ortak akıl arama toplantısıdır. Bu çalışmanın temel amacı, ortak bir vizyonun oluşturulması, bu vizyonun paylaşılır hale getirilmesi ve bu vizyon çerçevesinde bir sorgulama platformunun oluşturulmasıdır. Bu çalışma çerçevesinde ve bu çalışma içinde yer alan SWOT Analizi çalışmasında, S (strengths) ve W (weaknesses) kısmı, hedefler dikkate alınarak kurumun yönetsel, yapısal ve sistemsel düzenleme ihtiyacının tespitini sağlayacak; O (opportunities) ve T (threats) kısmı ise, belli bir dönem periyodu içeren vizyona yönelik stratejilerin kurgulanmasında bir başlangıç noktası olacaktır.

Bu çalışmanın sonunda kurumun yönetim anlayışı, mevcut kültürü, insan kaynağı kalitesi, hizmet kalitesi, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri, teknolojik altyapısı, insan kaynakları sistemleri (personel seçme ve yerleştirme sistemi, ücret yönetimi sistemi, ödül-prim sistemi, performans yönetimi sistemi, disiplin sistemi, kariyer planlama sistemi vs) sorgulanacak ve atılması gereken adımlar ile ilgili veriler toplanacaktır. Diğer bir ifade ile bu çalışma, stratejik bir bütünlük içinde, kurumun yönetsel düzenlemelerine yönelik yol haritasının başlangıç tespit noktasını oluşturacaktır.

 

 

 

 

 

Bize Ulaşın

5+16 = ?