Satışçılar İçin Davranışsal Beceriler

Satışçılar İçin Davranışsal Beceriler

AMACI

Bu seminerin amacı ürün ya da hizmet satışı ile görevli personelin satış sürecinin tamamı boyunca sergilemeleri gereken davranışsal becerilerinin geliştirilmesidir.

KONU BAŞLIKLARI

  • Davranış Süreci ve Müşterinin Satın Alma Davranışına Motive Edilmesi
  • Satış Süreci Aşamaları
  • Satış Planlamasında Dikkat Edilecek Davranışsal Becerileri
  • Satış Organizasyonu ve Zaman Yönetimi
  • Satışın Gerçekleştirilmesine Yönelik Davranışsal Beceriler

* Sözel İletişim Becerisi
* Empatik Yaklaşım
* Müzakere Becerisi
* İtirazlarla Başa Çıkma
* Güven Uyandırma
* Beden Dilinin İyi Kullanılması
* Uygun Bir Dış Görünüme Sahip Olma

  • Satışın Kapatılmasında Dikkat Edilecek Hususlar
  • Müşteri Takibi ve Psikolojik Önemi
  • Video Filmi

 

 

 

 

Bize Ulaşın

5+16 = ?