Danışmanlık

Danışmanlık
Kariyer Yönetimi Sistemi

Kariyer Yönetimi Sistemi

Çalışanların kariyer planları (beklentileri) ile kurumun ileriye dönük personel gereksinimlerinin dengelenmesinin hedeflendiği bu çalışmada ...
Personel Seçme, Yerleştirme ve Rotasyon Sistemi

Personel Seçme, Yerleştirme ve Rotasyon Sistemi

Çalışmanın amacı, kurumun gereksinim duyduğu nitelikteki personeli belirlemek, belirlenen personelin iç ve/veya dış kaynaklardan en kısa zamanda ...
Eğitim Yönetimi Sistemi

Eğitim Yönetimi Sistemi

Bu çalışma, kurumdaki tüm personel için eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi; belirlenen eğitim ihtiyacını giderecek eğitim programlarının tasarlanması
Disiplin Sistemi

Disiplin Sistemi

Kurum içinde, personelin gerek fizyolojik gerekse psikolojik açıdan güvenli bir ortamda çalışmasının sağlanması için bir takım ilkeleri...
Performans Yönetim Sistemi

Performans Yönetim Sistemi

Performans Yönetimi Sistemi kurulmasına yönelik çalışmanın amacı kurum bünyesindeki her çalışma biriminin performansının kurum hedefleri...