Eğitim

Eğitim
Yöneticiler İçin Toplantı Yönetimi Yaklaşımları

Yöneticiler İçin Toplantı Yönetimi Yaklaşımları

İşletmeler karmaşıklaşıp, büyüdükçe iletişim ve koordinasyonun sağlanmasında toplantıların yönetimi daha da önem kazanmaktadır. Bununla birlikte...
Yöneticiler İçin Etkin Zaman Yönetimi

Yöneticiler İçin Etkin Zaman Yönetimi

Bu seminerin amacı, işletme yönetim kademelerinde yer alan bireylerin zaman kullanma alışkanlıklarını sorgulamalarını sağlayarak, etkin bir zaman...
Proje Yönetimi

Proje Yönetimi

Bu seminerin amacı çeşitli konulara yönelik proje çalışmaları gerçekleştirmeyi amaçlayan kuruluşlarda proje çalışmalarının etkin ve verimli...
İşletmelerde Çatışma Yönetimi Çözümleme Yöntemleri

İşletmelerde Çatışma Yönetimi Çözümleme Yöntemleri

Örgütsel yapıların giderek karmaşıklaşmasının bir sonucu olarak, bireyler arası ve gruplar arası çatışmalar pek çok işletme için yöneticilerin...
Etkin Sunuş Teknikleri

Etkin Sunuş Teknikleri

Yöneticiler ve pek çok meslek grubu için insanları etkilemede ve kendi işlevlerini yerine getirebilmede en önemli faktörlerden birisi de düşünce...