Eğitim

Eğitim
Örgütsel Değişime Yönelik Değişim Görevliliği

Örgütsel Değişime Yönelik Değişim Görevliliği

Günümüz işletme örgütleri, çok hızlı değişen bir çevrede küresel rekabete ayak uydurabilmek için sürekli olarak değişime adapte olmak zorundadırlar.
Örgütsel Değişimin Yönetimi

Örgütsel Değişimin Yönetimi

Günümüz işletmeleri özellikle son 20 yıldan bu yana gittikçe artan bir şekilde değişme yönünde baskılara maruz kalmaktadır. Teknolojinin, pazarların..
Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi

Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi

Bu seminerin amacı; işletme organizasyonunun orta ve üst kademelerinde yer alan yöneticilere, mevcut yönetsel yaklaşım ve uygulamalarının, değerleme..
Alt Kademe Yöneticileri İçin Beceri Geliştirme

Alt Kademe Yöneticileri İçin Beceri Geliştirme

Bu seminerde, alt kademe yöneticilerinin sistematik ve kurumsal bilgiler açısından donatılması ve işletme bütünün kritik birer öğesi olarak...
Yöneticiler İçin Karar Verme ve Problem Çözme

Yöneticiler İçin Karar Verme ve Problem Çözme

Bu seminerde söz konusu becerilerin geliştirilmesine yönelik bir perspektif sunulması ve özellikle de yaratıcı düşüncenin problem çözme ve karar...