Karizmatik ve Dönüşümsel Liderlik

Karizmatik ve Dönüşümsel Liderlik

AMACI

İşletme yönetimi ve örgütsel davranış literatüründe son 20 yıldan bu yana “Liderlik” olgusu gittikçe önem kazanmıştır. Bu önemin temelinde “Değişimin Yönetimi” gereği yatmaktadır. Bu gelişmeye paralel olarak lider kavramı da değişmiş görülmektedir. 1980’li yıllara kadar “Liderlik Yaklaşımı” olarak ifade edilen yaklaşımlar bugün “Yöneticilik Yaklaşımları” olarak görülmekte, gerçek liderliğin ise ancak dönüşümsel liderlerce sergileneceği belirtilmektedir. Bu seminerin amacı, günümüz liderlik anlayışı olarak adlandırılan “Dönüşümsel Liderlik” olgusunun açıklanması ve bu olgunun temel bileşeni olan Karizma’nın liderlik ile ilişkisinin sorgulanmasıdır.

KONU BAŞLIKLARI

  • Liderlik ve Lider Kavramları
  • Güç Kaynakları Açısından Yönetici – Lider farkı
  • Karizma – Liderlik İlişkisi
  • Karizmatik Liderin Özellikleri
  • Karizmatik Liderin Davranışları
  • Karizmatik Liderin Ortaya Çıkmasını Kolaylaştıran Koşullar
  • Olumlu – Olumsuz Karizmatik Liderler
  • Dönüşümsel Liderlik – Etkileşimsel Liderlik
  • Dönüşümsel Liderlik Süreci
  • Dönüşümsel Liderlerin Taşıması Gereken Özellikler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bize Ulaşın

5+16 = ?