Performans Yönetim Sistemi

Performans Yönetim Sistemi

AMAÇ

Performans Yönetimi Sistemi kurulmasına yönelik çalışmanın amacı kurum bünyesindeki her çalışma biriminin performansının kurum hedefleri ile bağlantılandırılarak ölçülmesi, çalışanların birim performansına katkılarının değerlendirilmesi ve kurum prim sisteminin performans temeline göre düzenlenmesidir.
Performans Yönetimi Sistemi çalışması kendi içinde;

  1. Performans Ölçüm Sisteminin Kurulması
  2. 360 Derece Performans Değerleme Sisteminin Oluşturulması ve
  3. Performans Ödül Prim Sisteminin Oluşturulması

Olmak üzere 3 alt çalışmadan oluşmaktadır. Aşağıda, söz konusu çalışmaların her birinin amacı belirtilmiştir.

Performans Ölçüm Sisteminin Kurulması

Performans ölçüm sistemi çalışmasının temel amacı, kurumun temel hedeflerinin, kurumun temel hedefleri doğrultusunda birim hedeflerinin ve ölçümü mümkün pozisyonlar için birim hedefleri doğrultusunda birey hedeflerinin belirlenerek kuruma, birimlere ve bireylere yönelik performans ölçüm sisteminin oluşturulmasıdır.

Yetkilik Bazlı 360 Derece Performans Değerleme Sisteminin Oluşturulması

Bireysel performansın ölçümü, kişilerin rakamsal hedeflere ulaşıp ulaşamadıkları/ ne oranda ulaştıkları hakkında fikir vermek açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak söz konusu ölçüm sistemleri kişinin davranışsal becerileri hakkında herhangi bir fikir vermemektedir. Oysaki rakamsal hedeflere ulaşma oranı ne derece iyi olursa olsun, başarının devamlılığı büyük ölçüde davranışsal becerilerin yeterliliğine de bağlı olmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, bireylerin davranışsal becerilerinin de üstleri, astları ve çalışma arkadaşları tarafından değerlendirilerek, performans yönetim sistemine entegre edilmesidir.

Performans Ödül-Prim Sisteminin Oluşturulması

Performansa dayalı ödül prim sisteminin oluşturulması çalışmasının temel amacı, üstün performansın sürekliliğini sağlamak amacıyla performansın bireyler bazında ödüllendirilmesine yönelik sistem ve esasların belirlenmesidir.

Detaylı bilgi ve çalışmalarda kullanılacak yöntemler ile ilgili bilgi için lütfen iletişime geçiniz

 

Bize Ulaşın

5+16 = ?