Küçükçalık Tekstil

Küçükçalık Tekstil

2015 yılının 27 - 28 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde misyon - vizyon belirleme ve SWOT Analizi çalışması ile başlayan Küçükçalık Tekstil Projemiz, Organizasyon Yapısının Stratejik Hedefleri destekleyecek biçimde oluşturulması ve bu yapı çerçevesinde tüm kurumunun unvanlarının standart hale getirilmesi ile devam etmiştir. Bunu izleyecek şekilde beyaz yakalı pozisyonlar için İş Değerleme ve Ücret Yönetimi Sistemi oluşturulması, Performans Yönetim Sistemi çerçevesinde tüm yönetsel kademeler için (şefler dahil olmak üzere) Balanced Scorecard Metodolojisi ile Hedef Bazlı Performans Karneleri oluşturulması, 360 Derece Performans Değerleme esaslı Yetkinlik Temelli Performans Değerleme Sisteminin oluşturulması ve bu sistemlerin sonuçlarının ödüllendirilmesini esas alan Performans Ödül/Prim Sisteminin kurgulanması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamındaki çalışmalara Personel Seçme ve Yerleştirme Sisteminin oluşturulması ile devam etmiş ve  nihayet mavi yakalı pozisyonlar için İş Değerleme ve Ücret Sistemi oluşturma çalışması ile Şubat 2016 tarihinde proje tamamlanmıştır.

Bize Ulaşın

5+16 = ?