Aselsan

Aselsan

Aselsan ile 2003 yılından itibaren çeşitli tarihlerde devam eden eğitim ve seminer çalışmalarımızın bir yenisini Aselsan'ın yenilenen performans ölçüm sistemi doğrultusunda müdür ve üstü 372 yönetsel pozisyon için "Performans Ölçme ve Hedef Belirleme" seminerleri başlığı altında 14 gruba 7 günde tamamlanacak biçimde gerçekleştiriyoruz. Bu seminer çerçevesinde öncelikle performans yönetimi ve kurum stratejik hedefleri açısından performans yönetiminin önemi vurgulanıp daha sonra  bölüm, birim ve çalışan performansının stratejik hedeflerle uyumlu biçimde objektif kriterler ile ölçülmesine yönelik yaklaşımlar üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda bölümler bazında katma değerli sonuçlarının, kritik performans göstergelerinin ve performans standartlarının oluşturulması ile ilgili yöntemler aktarılıp bunu izleyecek şekilde bölüm performans gösterge ve hedeflerinin bireysel olarak çalışanlara nasıl indirgenebileceği hususu ile ilgili metod ve yaklaşımlar katılımcılar ile paylaşılmaktadır. Nihayet performans sonuçlarının kurumun mevcut ücret sistemi ile nasıl entegre edilebileceği konusunun tartışılması ile seminer tamamlanmaktadır.

Bize Ulaşın

5+16 = ?