Aselsan

Aselsan

 

Aselsan çalışanları için ölçülebilir bireysel hedeflerin oluşturulmasına yönelik en uygun metodolojinin belirlenmesine ve belirlenen metodolojinin, örnek bir uygulama yapılarak uygulanabilirliğinin test edilmesini amaçlayan ASELSAN Hedef Belirleme Uygulamalı Eğitim Çalışması 21 Kasım 2016 tarihinde başlamış ve 15 Aralık 2016 tarihinde tamamlanmıştır.

Çalışmada Odak Grup çalışması ile hali hazırda mevcut olan Aselsan Genel Müdürlük, Genel Müdür Yardımcılıkları ve Sektör Başkanlıklarına ait hedef kartlarının, kurumun diğer pozisyonlarına (Grup Başkanlıkları, Direktörlükler, Müdürlükler ve daha alt pozisyonlara) kırılmasına yönelik alternatif yöntemler tartışılmış ve kurum için en uygun ve uygulanabilir yönteme (ve/veya yöntemlere) karar verilmiştir.

Daha sonra karar verilen yöntem doğrultusunda belirli bir Grup Başkanlığı için oluşturulan hedef kartının bireysel çalışan düzeyine inecek biçimde her kademede kademeye özgü hedef kartı oluşturularak kırıldığı bir örnek uygulama ile çalışma tamamlanmıştır.

Bize Ulaşın

5+16 = ?