Arama Sonuç Sayfası

<span>Arama Sonuç</span> Sayfası

HİZMETLERİMİZ ARAMA SONUÇLARI

Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi

Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi

Bu seminerin amacı; işletme organizasyonunun orta ve üst kademelerinde yer alan yöneticilere, mevcut yönetsel yaklaşım ve uygulamalarının, değerleme..
Alt Kademe Yöneticileri İçin Beceri Geliştirme

Alt Kademe Yöneticileri İçin Beceri Geliştirme

Bu seminerde, alt kademe yöneticilerinin sistematik ve kurumsal bilgiler açısından donatılması ve işletme bütünün kritik birer öğesi olarak...
Yöneticiler İçin Karar Verme ve Problem Çözme

Yöneticiler İçin Karar Verme ve Problem Çözme

Bu seminerde söz konusu becerilerin geliştirilmesine yönelik bir perspektif sunulması ve özellikle de yaratıcı düşüncenin problem çözme ve karar...
Yöneticiler İçin Toplantı Yönetimi Yaklaşımları

Yöneticiler İçin Toplantı Yönetimi Yaklaşımları

İşletmeler karmaşıklaşıp, büyüdükçe iletişim ve koordinasyonun sağlanmasında toplantıların yönetimi daha da önem kazanmaktadır. Bununla birlikte...
Yöneticiler İçin Etkin Zaman Yönetimi

Yöneticiler İçin Etkin Zaman Yönetimi

Bu seminerin amacı, işletme yönetim kademelerinde yer alan bireylerin zaman kullanma alışkanlıklarını sorgulamalarını sağlayarak, etkin bir zaman...
Proje Yönetimi

Proje Yönetimi

Bu seminerin amacı çeşitli konulara yönelik proje çalışmaları gerçekleştirmeyi amaçlayan kuruluşlarda proje çalışmalarının etkin ve verimli...
İşletme Yönetiminde Durumsal Liderlik Anlayışı

İşletme Yönetiminde Durumsal Liderlik Anlayışı

Yöneticilik ve Liderlik kavramları uzun yıllardır benzer kavramlar olarak görülmüşlerdir. Bununla birlikte 1990’lı yıllardan itibaren söz konusu...
Özel Okul İşletmelerinin Yönetimi ve Organizasyonu

Özel Okul İşletmelerinin Yönetimi ve Organizasyonu

Günümüzde özel okul işletmelerinin sayısının hızla arttığı bir gerçektir. Bununla birlikte bir diğer gerçek de söz konusu okulların yönetiminde...
Takım Çalışması

Takım Çalışması

Bu seminerde, örgütsel bir çalışma biriminin üyelerine takım çalışmasının önemi, takımın diğer takımlarla olan ilişkisi ve takımın daha iyi hale...
Takım Performans Yönetimi

Takım Performans Yönetimi

Bu seminerde, takım ve takım çalışması kavramlarının aydınlatılması, örgütsel bir takımın temel karakteristiklerinin sorgulanması..